Opłaty

FORMA i TERMIN PLN
PRZELEW do 10 sierpnia 85 zł
PRZELEW po 10 sierpnia 105
GOTÓWKA w dniu imprezy 150 zł


Zróżnicowane kwoty wpisowego wynikają ze stopnia zaawansowania czynności logistycznych związanych z imprezą (przygotowanie nr startowych, odlewy medali, zaopatrzenie bufetów itp.).

73 1440 1387 0000 0000 1375 3431

      RowerOver, Grunwaldzka 52, 81-771 Sopot
w tytule wpłaty wpisz: ŻUŁAWY, nazwisko i imię