AWFiS

Funkcjonująca od 2002 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest Uczelnią dwuwydziałową, kształcącą na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i rekreacja oraz Fizjoterapia. Jej rozwój jest zdeterminowany nie tylko aktywnością dydaktyczną, lecz przede wszystkim dbałością o rozwój nauki dla potrzeb sportu, wychowania fizycznego, a także aktywności związanej z wypoczynkiem człowieka. Zmieniające się realia gospodarcze i związana z tym polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spowodowały konieczność rozwoju kierunków, specjalności i specjalizacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Funkcjonujący kierunek Fizjoterapia oraz specjalności i specjalizacje takie m.in. jak: Zarządzanie Sportem, Zarządzanie Turystyką, Trener Personalny oraz inne związane z atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej spowodowały wzrost zainteresowania studiowaniem w AWFiS, mimo problemów demograficznych dotykających całe szkolnictwo wyższe. Przygotowywane kolejne kierunki i specjalności, m.in. we współpracy z jednym z uniwersytetów brytyjskich, w całości prowadzone w języku angielskim, mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić studiowanie w AWFiS.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku

Komentarze wyłączone.